Opryski przeciw grzybowe

1-15 marzec(jeśli pogoda pozwoli) oprysk 1% roztworem środka miedziowego, wszystkich roślin liściastych, które są w fazie bezlistnej. Ma to na celu podniesienie odporności roślin na choroby grzybowe oraz redukuje infekcje bakteryjne.